Gói thầu tại Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang gia hạn lần thứ 4

.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, ngày 29/1/2019, Bên mời thầu lại tiếp tục cho gia hạn thời gian phát hành HSMT đến thời điểm 14 giờ 00 ngày 26/2/2019. Thời điểm mở thầu là 14 giờ 30 ngày 26/2/2019. Như vậy, Gói thầu số 62 đã liên tục được gia hạn thời gian phát hành HSMT, lùi thời điểm đóng/mở thầu tới 4 lần.       

Văn Huyền

Chia sẻ: .zshare-zalo { display: inline-block; width: 24px; height: 24px; border-radius: 50%; background: #55853e; text-align: center; cursor: pointer; } .zshare-zalo:hover { opacity: 0.9; } .zshare-zalo svg { height: 13px; vertical-align: middle; margin-top: -1px; }
Nguồn: baodauthau.vn