Các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới sẽ thúc đẩy tăng năng suất lao động

.
(HNM) - Ngày 19-11, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức hội thảo chia sẻ nội dung liên quan đến cam kết lao động trong các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.

Tại hội thảo, các chuyên gia cho biết, những cam kết về lao động của Việt Nam trong Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVFTA) sẽ tác động không nhỏ đến thị trường lao động trong nước. Nếu Việt Nam chuẩn bị tốt mọi điều kiện để thực hiện những cam kết, các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới sẽ góp phần thúc đẩy tăng năng suất lao động, tạo ra nhiều việc làm mới ở thị trường trong nước.

Để có sự chuẩn bị tốt nhất, các chuyên gia khuyến nghị Việt Nam cần sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động cho phù hợp với các nội dung đã cam kết. Chẳng hạn như việc điều chỉnh khoảng cách chênh lệnh tuổi nghỉ hưu giữa lao động nam và nữ; bảo đảm tốt hơn nguyên tắc bình đẳng, không phân biệt đối xử trong lao động…
Hà Hiền
  • Chia sẻ:
  • Tweet
Từ khoá
CPTPP hiệp định thương mại tự do thế hệ mới năng suất lao động
Nguồn: hanoimoi.com.vn