Mẫu hợp đồng thi công xây dựng nhà ở mới nhất năm 2019

.
(Xây dựng) - Hợp đồng thi công xây dựng nhà ở là một trong những mẫu hợp đồng phổ biến nhất ngành xây dựng, trong đó quy định quyền, nghĩa vụ của các bên trong quá trình xây dựng nhà ở. Dưới đây là bản mẫu hợp đồng sử dụng trong hoạt động xây dựng nhà ở.

-->

(Xây dựng) - Hợp đồng thi công xây dựng nhà ở là một trong những mẫu hợp đồng phổ biến nhất ngành xây dựng, trong đó quy định quyền, nghĩa vụ của các bên trong quá trình xây dựng nhà ở. Dưới đây là bản mẫu hợp đồng sử dụng trong hoạt động xây dựng nhà ở.

PV

Nguồn: www.baoxaydung.com.vn