Phục Hưng Holdings báo lãi quý 3 tăng 130% so với cùng kỳ

.
Phục Hưng Holdings báo lãi quý 3 tăng 130% so với cùng kỳ
Thứ năm, 08/11/2018 | 14:05 Quốc Trọng

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2018, lợi nhuận sau thuế của Phục Hưng Holdings cũng tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ, hoàn thành 68% kế hoạch năm.

Phục Hưng Holdings báo lãi quý 3 tăng 130% so với cùng kỳ

CTCP Phục Hưng Holdings (mã chứng khoán PHC) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2018 với doanh thu và lợi nhuận đều tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ.

Trong quý 3, doanh thu thuần của PHC đạt 630 tỷ đồng, tăng 46% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó doanh thu hoạt động xây lắp đạt 598,2 tỷ đồng, chiếm xấp xỉ 95% tổng doanh thu trong kỳ.

Chi phí giá vốn tăng ít hơn tỷ lệ tăng doanh thu, chỉ 43%, nên lợi nhuận gộp trong kỳ đạt trên 50,73 tỷ đồng, tăng 78% so với cùng kỳ.

Doanh thu tài chính đạt gần 2 tỷ đồng, gấp 6 lần cùng kỳ nhưng chủ yếu là từ lãi tiền gửi. Chi phí tài chính đạt hơn 17,8 tỷ đồng, tăng 59%, trong đó chủ yếu là chi phí lãi vay.

Kết quả, riêng quý 3 Phục Hưng Holdings đạt 11,14 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng đột biến 130% so với quý 3 năm ngoái, trong đó lợi nhuận sau thuế ghi nhận về cho cổ đông công ty mẹ đạt gần 11 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2018 doanh thu thuần đạt 1.940 tỷ đồng, tăng 45% so với cùng kỳ, hoàn thành 78% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế 9 tháng đạt 39,7 tỷ đồng, hơn gấp đôi lợi nhuận đạt được cùng kỳ năm ngoái, và thực hiện được 68% chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế mà ĐHCĐ giao phó, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 38,9 tỷ đồng.

 

Tags: Phục Hưng HoldingsPHCcổ phiếu PHC
Nguồn: thuonggiaonline.vn