Nghề làm bút viết Calligraphy

.

 

Những nét chữ được viết bởi bút Calligraphy có nét thanh, nét đậm và bay bổng tùy thuộc vào kỹ năng và năng khiếu của từng người. Calligraphy là bộ môn nghệ thuật dành cho tất cả mọi người, tuy nhiên để trở thành một người làm bút thì không thể chỉ là một người làm gỗ thông thường mà còn phải có kiến thức am hiểu về chữ Calligraphy.
Nguồn: www.antv.gov.vn