HHS: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2019

.

Sở GDCK TP.HCM thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (mã CK: HHS) như sau:

Nguồn: www.stockbiz.vn