VNM: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Platinum Victory Pte Ltd

.

Platinum Victory Pte Ltd thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam như sau:

Nguồn: www.stockbiz.vn