Chứng khoán 2019 kỳ vọng sẽ chuyển biến tích cực

(TBTCO) - Phát biểu tại Lễ Đánh cồng khai trương phiên giao dịch chứng khoán đầu năm 2019.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho rằng, năm 2019, tuy nền kinh tế trong nước còn gặp khó khăn, song chúng ta có quyền kỳ vọng vào sự phát triển của nền kinh tế, cũng như sự chuyển biến tích cực về quy mô, chất lượng của thị trường chứng khoán.

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/media/VideoNew/2019/Chứng%20khoán%202019%20kỳ%20vọng%20sẽ%20chuyển%20biến%20tích%20cực/Preview%20Images/T01.jpg|https://www.youtube.com/embed/_Bp_d1tLgww?rel=0|300|200
Media
Nguồn: thoibaotaichinhvietnam.vn