Quý I/2019: SBA đặt mục tiêu lợi nhuận hơn 13 tỷ đồng

(TBTCO) - Công ty cổ phần Sông Ba (mã Ck: SBA) vừa thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý IV và cả năm 2018, lập kế hoạch sản xuất kinh doanh quý I/2019.

Trong đó tính riêng quý IV/2018 tổng sản lượng điện thương phẩm của 2 nhà máy thủy điện đạt 59,55 triệu kWh, vượt đến 71,76% kế hoạch năm. Doanh thu từ sản xuất điện đạt 74,97 tỷ đồng, vượt 69,73% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế đạt 28,25 tỷ đồng.

Tính chung sản lượng điện thương phẩm cả năm 2018 đạt 189,37 triệu kWh, thực hiện được 85,3% kế hoạch năm. Doanh thu từ sản xuất điện đạt 247,13 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 96,18 tỷ đồng, hoàn thành và vượt 1,87% chỉ tiêu lợi nhuận đặt ra cho cả năm. EPS đạt 1.592 đồng/cổ phiếu.

Quý I/2019 công ty đặt mục tiêu sản lượng điện thương phẩm ước đạt 38 triệu kWh, tổng doanh thu từ bán điện ước đạt 46,56 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 13,23 tỷ đồng.

Hiện tại cổ phiếu SBA đang được giao dịch với giá 14.100 đồng/cổ phiếu./.

Hồng Quyên
Nguồn: thoibaotaichinhvietnam.vn