Nóng trong tuần: Vì sao gã khổng lồ bán lẻ của Pháp tháo chạy khỏi Việt Nam

.
Nguồn: www.24h.com.vn