Ông trùm bút bi Việt kín tiếng nhưng làm ăn khủng thế nào?

.
Nguồn: www.24h.com.vn