9 triệu cổ phiếu IBD chính thức lên sàn UPCoM

.

Công ty cổ phần In Tổng hợp Bình Dương, tiền thân là Xí nghiệp In Sông Bé thành lập năm 1988, hoạt động trong lĩnh vực in ấn tổng hợp và bao bì theo giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số 3702606911 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp, vốn điều lệ là 90 tỷ đồng.

Công ty có doanh số về in vé số và bao bì chiếm 70% doanh thu hằng năm. Công ty nằm trong nhóm 10 nhà in lớn, là đối tác chiến lược của Nhà xuất bản Giáo dục về in sách giáo khoa.

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017, Công ty đạt tổng doanh thu 99,8 tỷ đồng, chủ yếu từ các hoạt động in tổng hợp và bao bì; giai đoạn từ 2015-2017, tổng doanh thu IBD không có nhiều thay đổi. Lợi nhuận sau thuế của IBD trong năm 2017 là gần 9,3 tỷ đồng.

Tại thời điểm ngày 31/12/2017, IBD có tổng tài sản gần 99 tỷ đồng; tài sản ngắn hạn là 83,3 tỷ đồng, chiếm 84% tổng tài sản. Công ty không có nợ dài hạn và nợ vay tài chính, nợ ngắn hạn là 26,9 tỷ đồng.

Năm 2018, doanh thu của Công ty tăng 9% so với năm 2017 nhưng lợi nhuận gộp giảm 18,7% so với mức 19,9% năm 2017.

Công ty đầu tư phát triển công nghệ theo dây chuyền khép kín từ khâu đầu vào đến khâu đầu ra. Công ty có thị trường mạnh ở khu vực miền Trung và Nam Trung bộ trong lĩnh vực in vé số và thị trường in bao bì.

Nguồn: thoibaonganhang.vn