Đấu thầu TPCP ngày 15/5/2019: Huy động được 2.400 tỷ đồng

.

Cụ thể, kỳ hạn 10 năm có 8 thành viên dự thầu, huy động được 1.000 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 4,72%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 8/5/2019).

Trái phiếu kỳ hạn 15 năm có 7 thành viên dự thầu, huy động được 1.000 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 5,06%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 8/5/2019).

Trái phiếu kỳ hạn 30 năm có 4 thành viên dự thầu, huy động được 400 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 5,88%/năm, cao hơn 0,03%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 2/5/2019).

Trái phiếu kỳ hạn 5 năm không có lãi suất trúng thầu.

Kể từ đầu năm 2019, Kho bạc Nhà nước huy động được 87.930,5 tỷ đồng TPCP thông qua hình thức đấu thầu tại HNX.

TIN LIÊN QUAN
Đấu thầu TPCP ngày 8/5/2019: Huy động được 786 tỷ đồng
Đấu thầu TPCP ngày 2/5: Huy động được 2.700 tỷ đồng
Đấu thầu TPCP ngày 18/4: Huy động được 2.101 tỷ đồng
Đấu thầu TPCP ngày 10/4: Huy động được 1.800 tỷ đồng
Đấu thầu TPCP ngày 20/3: Huy động được 200 tỷ đồng
Nguồn: thoibaonganhang.vn