Nhập siêu tháng 12 lớn hơn ước tính, xuất siêu năm 2018 giảm

.
TIN LIÊN QUAN
Xuất nhập khẩu 2018 về đích ngoạn mục: ‘Soi’ nhân tố đòn bẩy
Xuất khẩu: Mừng và lo

Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu tháng 12/2018 chỉ đạt gần 19,64 tỷ USD, trong khi công bố trước đó là 21 tỷ USD; kim ngạch nhập khẩu cũng chỉ ở mức gần 20,45 tỷ USD, điều chỉnh lớn so với con số trước đó là 21,2 tỷ USD. Như vậy, nhập siêu trong tháng vừa qua đã tăng từ dự ước 200 triệu USD lên 811 triệu USD.

Với kết quả này, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa năm 2018 điều chỉnh xuống mức 243,48 tỷ USD, tăng 13,2% so với năm 2017; kim ngạch nhập khẩu xuống mức 236,69 tỷ USD, tăng tương ứng 11,1%; xuất siêu cả năm ở mức 6,8 tỷ USD, giảm so với con số công bố trước đó là 7,2 tỷ USD.

Mặc dù có sự điều chỉnh mạnh số con số, nhưng kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu và giá trị xuất siêu trong năm 2018 vẫn ở mức cao kỷ lục. Đây là nhân tố hỗ trợ ổn định vĩ mô, đặc biệt là ổn định tỷ giá, giúp tăng dự trữ ngoại hối…

Nguồn: thoibaonganhang.vn