Cả nước có 300.000 môi giới bất động sản

Cả nước có 300.000 môi giới bất động sản

Số liệu này lần đầu tiên được công bố bởi Hội môi giới bất động sản Việt Nam. Theo thống kê của Hội này, cả nước có khoảng 300.000 môi giới BĐS nhưng chỉ có khoảng 30.000 môi giới...