Buồn vui chuyện cổ tức ngân hàng

Buồn vui chuyện cổ tức ngân hàng

Trong khi có ngân hàng mạnh tay chia cổ tức bằng tiền mặt thì một số ngân hàng lại quyết định giữ lại khoản lợi nhuận chưa phân phối, khiến nhiều nhà đầu tư ngậm ngùi.

Nhà băng hạ phí để cạnh tranh

Nhà băng hạ phí để cạnh tranh

Đến thời điểm hiện tại đã có hàng chục NHTM trong hệ thống áp dụng hình thức miễn, giảm các loại phí dịch vụ như rút hoặc chuyển tiền.