Mối quan hệ thấu hiểu để phát triển

Mối quan hệ thấu hiểu để phát triển

Hội nhập, xu hướng phát triển, công nghệ mới… đang tác động trực tiếp tới hoạt động của doanh nghiệp. Trong lúc này, giới doanh nhân, khởi nghiệp sáng tạo cần sự hậu thuẫn từ báo chí – những người...