Đức Tâm Land rao bán dự án không có thật?

Đức Tâm Land rao bán dự án không có thật?

Phó Chủ tịch UBND phường Bửu Hòa khẳng định: “Cty Đức Tâm Land hoàn toàn không có đất trên địa bàn phường Bửu Hòa. Cty này đang thực hiện mua bán với cư dân là hình thức lừa đảo”.