Yếu tố Nhật ở Gemadept

Yếu tố Nhật ở Gemadept

Nhà đầu tư Nhật không cưỡng nổi sức hút của doanh nghiệp dẫn đầu ngành khai thác cảng và logistics tại Việt Nam.